Verzenden

Levering:

Gewenste leverdatums kunnen wij helaas niet voor 100% garanderen. Wel doen wij er alles aan verzoeken betreffende leveranties zoveel mogelijk na te streven en zo goed als mogelijk te communiceren. Bij vertraging of het niet leveren op de gewenste leverdatum van de bestelling is nimmer sprake van factuurkorting of andere vergoedingen.

Sloos Tegels heeft te maken met verschillende externe factoren die van toepassing zijn op leveranties en waarop wij niet altijd invloed hebben. Bijvoorbeeld het niet op voorraad staan van producten bij leveranciers. Mocht het voorkomen dat bestellingen later dan afgesproken of door omstandigheden niet geleverd kunnen worden, nemen wij hierover contact op. Wij hebben gegevens als een mobiel telefoonnummer en e-mailadres nodig om leveranties van bestellingen op juiste wijze te communiceren en af te handelen.

Bereikbaarheid:

De goederen worden door ons direct naast de vrachtauto gelost en op een plaats die met een vrachtauto redelijkerwijs te bereiken is.

Bezorgkosten:

Sierbestrating:

Transportkosten binnen straal van 30km.     € 90,00
Transportkosten buiten straal van 30km.      € 185,00


Indoor:
Transportkosten binnen straal van 30km.     € 90,00
Transportkosten buiten straal van 30km.      € 125,00